Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava - katalog Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

Rejstřík pro pole Klíčové slovo - část P  

LANius


Části : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Z
, zpět

 
  << Vyhledávat ve všech dokumentech - zde jsou použité termíny : >>  
paláce (1)
paleografie (1)
paliva (1)
památková péče (1)
paměť (2)
paměti (2)
paměťové instituce (1)
papíry (5)
parky (1)
partnerství (1)
partneři (2)
Pascal (1)
pasiva (1)
patenty (4)
patologické (1)
paušální výdaje na dopravu (1)
PC (2)
péče (7)
péče o zaměstnance (2)
péče o zdraví (1)
pedagogická (3)
pedagogika (6)
Pegasus Mail (1)
peněžní (2)
peněžní toky (1)
Peněžní trh (2)
peněžnictví
peníze (29)
penzijní pojištění (1)
penzijní připojištění (1)
personál (1)
personalisté (1)
personalisti (1)
Personalistika (6)
personalistika (37)
personality (1)
personální (7)
personální management (20)
personální plánování (1)
personální práce (2)
personální řízení (1)
perspektivy (2)
persuaze (1)
petrologie (1)
pevnina (1)
Phare (program) (1)
phishing (1)
Photoshop (1)
PHP (4)
PHP (programovací jazyk) (1)
PHP 5 (1)
PHP 5 (programovací jazyk) (1)
PHP3 (1)
PHP4 (1)
phpMyAdmin (1)
pilíře (1)
písemná (1)
písemná komunikace (1)
písemné (2)
písemné vzory (1)
písemnosti (1)
písmo (1)
písně (1)
placení daní (1)
plán (2)
planimetrie (1)
plánovače (1)
plánování
plány
platby (5)
platební (3)
platební bilance (3)
Platební bilance (1)
platební neschopnost (1)
platební schopnost (1)
platební styk (2)
Platební styk (1)
platový výměr (1)
platy (1)
plevele (1)
pobyty (2)
počasí (1)
počet (1)
počítače (>99)
počítačová (3)
počítačová bezpečnost (3)
počítačová grafika (6)
počítačová gramotnost (1)
počítačová technika (1)
počítačové
počítačové encyklopedie (1)
počítačové hry (1)
počítačové modelování (1)
počítačové modely (1)
počítačové programy (7)
počítačové sítě (9)
počítačové zpracování obrazu (2)
počty (3)
podílové fondy (1)
podíly (1)
podmínky (4)
podnebí (3)
Podnik (1)
podnik (5)
podnikaní (1)
podnikání (>99)
podnikání živnostenské (1)
podnikatelé (33)
podnikatelská (1)
podnikatelská etika (2)
podnikatelská praxe (2)
podnikatelská rizika (1)
podnikatelské (6)
podnikatelské projekty (2)
podnikatelské prostředí (4)
podnikatelské záměry (1)
podnikatelský plán (2)
podnikatelský sektor (1)
podnikatelský záměr (2)
podnikatelství (1)
podniková (3)
podniková ekonomika (5)
Podniková ekonomika (17)
podniková informatika (1)
podnikové (3)
podnikové finance (1)
podnikové informační systémy (2)
podnikové investice (4)
podnikové procesy (1)
podnikové řízení (3)
podnikové vzdělávání (2)
podnikový (3)
podnikový management (35)
podniky (>99)
podniky, průmysl, obchod (1)
podpisy (1)
podpora (3)
podpory (5)
podřízení (1)
podstata (2)
podvědomí (1)
podvody (2)
podvojné (8)
podvojné účetnictví (4)
podzemní (4)
pohledávky
pohostinství (1)
pohovory (3)
pohyb (2)
pojednání (2)
pojem (1)
pojetí (1)
pojistná (1)
pojistná matematika (1)
pojistné (1)
pojištění (29)
pojištění majetku (1)
pojišťovací zprostředkovate.. (1)
pojišťovnictví (9)
pojišťovny (3)
pojmosloví (3)
pojmy (22)
pokladna (1)
pokladny (1)
pokročilí (5)
pokuty (2)
Poland (1)
pole (1)
policie (1)
politici (1)
politická ekonomie (1)
politická moc (1)
politické (2)
politické myšlení (1)
politické teorie (1)
politický systém (2)
politika
politika a vláda (1)
politika EU (1)
politika hospodářská (3)
politika mezinárodní (2)
politika zahraniční (1)
politiky EU (1)
Politologie (1)
politologie (4)
polovodičové (1)
polština (4)
poměrové (1)
poměry (1)
pomoc (1)
popis české verze (1)
popisná statistika (1)
popisy (2)
poplatky (2)
poplatníci (1)
poptávka (9)
poptávky (4)
populace (7)
populační růst (1)
populární výklady (5)
poradce (2)
poradci (3)
poradenství (7)
porady (7)
porfolio (1)
portfolia (3)
portfolio (2)
Portugalsko (3)
portugalština (1)
poruchy (1)
poruchy komunikace (1)
porušování (2)
pořady (1)
pořizovací cena (1)
poslání (2)
Posloupnost (2)
posloupnosti (6)
Postfix (1)
postoje (5)
postupy
posuzování (1)
pošta (1)
poštovní servery (1)
potenciál (2)
potential of small and medi.. (1)
potřeby (1)
použití (2)
používání (1)
povaha (1)
povahy (1)
povinnosti (2)
povodí (1)
povolání (1)
povolování (1)
povrchová (1)
PowerPoint (1)
pozitivismus (1)
pozitivní (2)
pozitivní energie (1)
pozitivní myšlení (2)
poznání (3)
poznatky (1)
pozornost (1)
pozorování (2)
požadavky (1)
PPP projekty (1)
práce (39)
práce s (1)
práce s počítačem (2)
práce seminární (2)
pracoviště (1)
pracovněprávní (2)
pracovněprávní podmínky (1)
pracovněprávní vztahy (1)
pracovní
pracovní kapitál (1)
pracovní místa (1)
pracovní morálka (1)
pracovní motivace (6)
pracovní poměr (1)
pracovní povinnosti (1)
pracovní právo (1)
pracovní prostředí (2)
pracovní příležitosti (1)
pracovní sešit (1)
pracovní sešity (3)
pracovní síly (1)
pracovní trh (1)
pracovní týmy (2)
pracovní úsilí (1)
pracovní úspěchy (1)
pracovní výkon (5)
pracovní výkonnost (3)
pracovní výkony (1)
pracovní vztahy (7)
pracovníci
pracovník (1)
Praha (1)
praktická (2)
praktická psychologie (1)
praktické (1)
praktické aplikace (1)
praktické informace (1)
praktické instrukce (1)
praktické příručky (3)
praktické rady (1)
prameny (1)
práva (5)
pravděpodobnost (7)
Pravděpodobnost (2)
pravděpodobnosti (1)
pravidla (9)
pravidla chování (1)
právní
právní dějiny (1)
právní etika (1)
právní instituce (1)
právní odpovědnost (1)
právní předpisy
právní rady (1)
právní stát (1)
právní systémy (1)
právní úprava (1)
právní věda (1)
právní vztahy (1)
právníci (1)
právnické (1)
právo (49)
právo diplomatické (1)
právo duševního vlastnictví (1)
právo hospodářské soutěže (1)
právo mezinárodní (1)
právo občanské (1)
právo obchodní (2)
právo pracovní (1)
pravomoci (1)
praxe
pre- intermediate (1)
predikce (1)
Preliminary English Test (2)
prevence (3)
preventivní (1)
Prezentace (1)
prezentace (35)
prezentace informací (2)
prezentační grafika (1)
primární informační zdroje (1)
principy
princípy úspechu (1)
privatizace (1)
pro učitele (2)
problematika (3)
problémy
problémy komunikace (1)
proces řízení (2)
procesní (2)
procesní management (3)
procesní model (1)
procesní perspektiva (1)
procesní řízení (2)
procesní struktury (1)
procesory (2)
procesy
procesy ve službách (1)
procesy zlepšování (2)
procvičování (1)
prodej (56)
prodej svůj nápad (1)
prodejci (7)
prodejní (3)
prodejní dovednosti (1)
prodejní rozhovory (1)
prodejnost (1)
product placement (1)
produkce (2)
produkce potravin (1)
produktivita (8)
produktivita práce (2)
produktová politika (1)
produkty (8)
profese (1)
profesionální (1)
profesní úspěch (5)
profil absolventů (2)
profily (1)
prognózy (8)
programátoři (1)
programovací (9)
programovací jazyky
programování (55)
Programování
programové (1)
programové vybavení (3)
programy (41)
prohlížeče (2)
Project 2000 (1)
Project 2002 (2)
Project 98 (1)
Projekt (4)
projektové řízení (2)
projektový management
projekty (26)
projev (1)
projevy (5)
projevy stresu (1)
prolákliny (1)
proměnné (2)
Promotion (1)
propagace
propaganda (2)
propočty (1)
propojení počítačových sítí (2)
prosazování (1)
proslovy (1)
Prosperita (1)
prosperita (8)
prostorové (2)
prostředí
prostředky (2)
protokoly (2)
proudové (1)
provoz (3)
provozní (1)
provozní management (2)
provozy (1)
průmysl (8)
průmyslová (3)
Průmyslová výroba (1)
průmyslové (2)
průmyslové vlastnictví (2)
průmyslový (2)
průvodce (8)
průvodci (3)
průvodcovství (1)
průzkum (2)
průzkum trhu (2)
průzkumová (2)
průzkumy (3)
prvky (1)
prvohory (2)
přátelství (2)
předcházení vzniku odpadů (1)
přednášky (3)
přednes (1)
předpisy (18)
předpoklady (1)
předpovědi (1)
představitelé (2)
představivost (2)
předškolní (2)
přehledy
překladové (2)
překladové slovníky (1)
přelidnění (1)
přenos (1)
přenos dat (1)
přenosové (1)
přeprava (1)
přesvědčívé vystupování (1)
přesvědčovací strategie (1)
přesvědčování (4)
převodníky (1)
příběhy (1)
příčiny (5)
přidaná hodnota (1)
přijímací (3)
přijímací řízení (1)
přijímací zkoušky (2)
příjmy (9)
příkazový řádek (1)
příklady (42)
přílohy (1)
přímý prodej (1)
případové studie
připojení (2)
připojení k internetu (1)
příprava (6)
příprava rozhovoru (1)
přípravy (4)
příroda
přírodní (5)
přírodní katastrofy (1)
přírodní zdroje (5)
příručka (3)
přiručky (1)
příručky (>99)
příspěvkové (2)
příspěvkové organizace (1)
příspěvky (1)
přístroje (1)
přístupné (1)
přístupnost (1)
přístupy (2)
příznaky (1)
přiznání (1)
přručky (1)
psaní (2)
psychické poruchy (2)
psychika (2)
psychohygiena (1)
psycholog. aspekty (1)
psychologické (2)
psychologie
psychologie hry (1)
psychologie osobnosti
psychologie práce (6)
psychologie prodeje (4)
psychologie reklamy (2)
psychologie řízení (5)
psychometrie (1)
psychoterapeutické metody (1)
psychoterapie (2)
public policy (1)
public relations
publicistika (2)
publicita (1)
půda (6)
půdní fond (1)
půjčky (3)
působení (1)
původ (1)
V závorkách je uveden počet výskytů každého termínu.